#Unblock Cuba. Stop den økonomiske krig mod Cuba!

International kampagne
Cuba-solidaritetsgrupper, organisationer og medier fra Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Slovenien og andre europæiske lande vil i fællesskab rette opmærksomheden mod Washingtons stramning af blokaden for at sætte USA’s regering og dens europæiske støtter under pres. 

Du kan støtte
Du kan støtte ved at bestille og sprede kampagnens materiale: Bestil en kampagnepakke: 3 plakater, 20 flyers og 10 klistermærker. Send mail til: post@cubavenner.dk
Du kan støtte kampagnen med et beløb til regnr. 1551 – kontonr. 7153015 eller til MobilePay: 85739 (Mærket: UNBLOCK CUBA).

Unblock Cuba! Opråb om solidaritet med Cuba imod USA’s ødelæggende blokadepolitik

Hvert år diskuterer FN’s generalforsamling en cubansk resolution, der kræver ophævelse af USA’s næsten 60 år lange økonomiske, finansielle og handelsmæssige blokade mod Cuba. Hvert år siden starten af 1990’erne er resolutionen blevet vedtaget af et stort flertal. Meget få lande – ofte kun USA og Israel –  har stemt imod.

I 2016 var resultatet af afstemningen 191 for og 0 imod. Selv Obama-regeringen stemte det år ikke mod Cubas resolution om ophævelse af blokaden. Og alligevel ophævede USA ikke blokaden. Siden Trump blev præsident, er situationen blevet forværret. Ved den seneste afstemning i FN i 2019 stemte ud over USA også Israel og Brasilien mod resolutionen, mens Columbia og Ukraine afholdt sig fra at stemme. Resolutionen blev alligevel vedtaget med et overvældende flertal på 187 mod 3.

Medlemsstaterne i EU samt Norge og Schweitz har således i årevis samlet stemt mod blokaden og kritiserer stramninger af blokaden, som også rammer europæiske virksomheder og institutioner. Alligevel skærper Trump og hans hardlinere den folkeretsstridige sanktionspolitik mod Cuba og andre lande.

Nogle konkrete eksempler:

*: Ved at aktivere det såkaldte kapitel III i Helms-Burton-loven kan personer bosat i USA rejse erstatningssager ved amerikanske domstole imod virksomheder og institutioner i tredjelande, hvis disse handler med eller investerer i cubansk ejendom, som blev nationaliseret efter revolutionen i 1959. Det rammer alle cubanere og nærmest alt på øen; lige fra landsbyskoler, der er bygget på jord, som engang tilhørte store jordejere, til hoteller, der engang var en del af den amerikanske mafias imperium i Cuba. Der er allerede rejst talrige million-dollars sager. En af dem mod Amazon fordi virksomheden sælger cubansk trækul produceret på arealer, som engang tilhørte en familie, der i dag lever i USA.

*: Den amerikanske hotelkæde Marriott International blev i år nødt til at trække sig fra Cuba, for at undgå en stor bøde fra USA’s skatteministerium (OFAC) for at drive virksomhed i Cuba.

*: Rederier bliver straffet for at transportere olie fra Venezuela til Cuba; dertil kommer andre tiltag, som skal forhindre handelen mellem Cuba og Venezuela.

Også i finanssektoren sker der voldsom optrapning af blokaden:

*: Det er ikke længere muligt at overføre penge til Cuba via Western Union.
Forskellige europæiske pengeinstitutter afstår fra at medvirke til handel med Cuba.
De schweiziske storbanker UBS og Crédit Suisse har i årevis rettet sig mere efter USA’s direktiver end efter schweizisk lovgivning og støtter dermed blokaden.
Fra en del banker lyder budskabet til store og små kunder”Afviklingen af betaling med relation til Cuba er i de fleste tilfælde ikke længere mulig på grund af USA’s sanktionspolitik. Koncernen har derfor besluttet, at den ikke længere vil udføre betalinger relateret til Cuba.”

I Danmark har der været enkelte sager, hvor USA’s myndigheder har indfrosset betalinger til Cuba.
Og Dansk-Cubansk Forening oplevede for nogle år siden, at firmaet PayPal opsagde aftalen med foreningen om at formidle betalinger ved køb i webshoppen.

Denne blokadepolitik har mere og mere dramatiske følger for befolkningen i Cuba: Pengeoverførsler til Cuba fra familiemedlemmer i USA og andre lande umuliggøres. Støtte til Cubas sundhedsprojekter i udlandet forhindres. Vigtige medikamenter kan Cuba kun importere ad omveje og importen fordyres på den måde.

Den klare hensigt med den amerikanske politik blev allerede formuleret i 1960 (!), men gælder stadig. Det handler for USA om ”… at svække Cuba økonomisk. Penge og udrustning skal nægtes Cuba, sådan at lønningerne reduceres, befolkningen sulter, bliver desperat og omstyrter regeringen.” (som det blev formuleret under præsident Eisenhower).

USA med præsident Trump skraber bunden moralsk her under corona-pandemien både i den hjemlige indsats mod pandemien og i USA’s internationale politik.
Trods egne problemer sender Cuba over 3.000 læger og sygeplejersker til flere end 30 lande – også lande i Europa – for at hjælpe med at bekæmpe Covid-19-pandemien.
Hvordan reagerer man på Cubas humanistiske og solidariske indsats i Washington?
Udenrigsminister og tidligere CIA-direktør Mike Pompeo kalder det ”menneskehandel”, og Republikanske hardlinere i Kongressen har fremsat et lovforslag om at straffe lande, der har modtaget hjælp af sundhedsfagligt personale fra Cuba!

De europæiske regeringer dukker sig i tavshed, og tager ingen skridt til at gøre noget i praksis mod den amerikanske blokade og dens ødelæggende virkninger for Cuba og af international handel.

Vi kræver, at afstemningen om blokaden – når Cubas resolution for 29. gang rejses ved FN’s 75. generalforsamling – langt om længe bliver fulgt op med konkrete handlinger.
Europas knæfald for USA’s folkeretsstridige overgreb kan ikke længere tolereres!
Stands aggressionerne mod suveræne nationer i Latinamerika og andetsteds.
Her forud for FN-afstemningen, der er blevet udskudt til maj 2021, opfordrer vi derfor til en stor solidaritetsaktion for Cuba og imod blokaden!

Vi – Cuba-solidaritetsgrupper, organisationer og medier fra Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Slovenien og andre europæiske lande – vil i fællesskab rette opmærksomheden mod Washingtons stramning af blokaden for at sætte USA’s regering og dens europæiske støtter under pres.

Med plakater, radioindslag, reklamer i aviser og sociale medier, offentlige møder og demonstrationer bl.a. i vores landes hovedstæder, vil vi bryde de dominerende mediers fortielse af blokaden og højlydt gøre opmærksom på følgerne af den forbryderiske politik.

Støt den inter-europæiske solidaritetsaktion. Tal med andre organisationer og med bekendte, slægtninge og venner om skærpelsen af blokaden og om at støtte til denne solidaritetsaktion. 

Læs mere – bliv aktiv!

Oversigt over den europæiske kampagne: www.unblock-cuba.org
Bestil flyere og plakater med en mail til: post@cubavenner.dk

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Datenschutzerklärung